Om PDT och KBT

 

Psykodynamisk psykoterapi – PDT

Med fokus på affekter

Det finns olika grenar inom psykodynamisk psykoterapi. Jag tillämpar en affektfokuserad psykoterapi (AFT) som syftar till att utveckla din affektmedvetenhet vilket innebär att du stärker förmågan att förstå och hantera dina känsloreaktioner. Affekter har ur ett evolutionsteoretiskt perspektiv hjälpt oss att överleva då de innehåller viktig information om vad vi behöver för att må bra och reglera vårt samspel med andra. Det kan låta banalt, men att hitta in i dina känslor och börja lyssna på dem kan sätta i gång kraftfulla processer som leder dig mot en förändring och det liv du vill leva. Det handlar i grund och botten om neurobiologi, det vill säga funktioner i hjärna och nervsystem. Vi människor delar grundläggande känslor så som glädje, ledsenhet, rädsla, skam eller ilska. Kanske finns det en eller flera av dessa som du har svårt att hantera? Det kan bidra till svårigheter att sätta gränser, bry dig om dig själv eller att du bär på en ständig oro. Oavsett vilken känsla som är utmanande för just dig så kan du bli hjälpt av denna terapiform som övar upp din förmåga att tolerera och ta hand om dina känslor. Utifrån inlärningsteori har erfarenheter i det förflutna en betydelse och vi blickar tillbaka för att förstå hur och med vem eller vilka personer vissa föreställningar, känsloreaktioner och relationsmönster uppstod. Vi granskar om du behöver dem idag eller om de behöver uppdateras då de orsakar lidande och hindrar dig från att växa.

Inom affektfokuserad PDT undersöker vi även din anknytningsstil och hur den påverkar din självbild och dina relationer. Enligt anknytningsteorin har du en trygg eller otrygg anknytning baserad på tidiga erfarenheter av hur dina första vårdnadshavare tog hand om dina behov som barn. I vuxna relationer där man är känslomässigt nära spelar dina anknytningserfarenheter roll. De påverkar hur du knyter an till människor och hur dina relationer fungerar. Genom att utforska smärtsamma känslor och erfarenheter och bli bekräftad i dina styrkor, kan du förvärva en ny anknytningsstil och skapa relationer du vill ha och mår bra av. En sådan erfarenhet kan börja i terapirummet.

Kognitiv Beteendeterapi – KBT

KBT är en effektiv behandlingsmetod som leder till en förbättrad funktionsnivå och livskvalitet. Vi väljer tydligt avgränsade problem eller svårigheter att jobba med så som låg självkänsla, depression, ångest, oro, prokrastinering eller relationssvårigheter och sätter tillsammans upp terapimål.

Grundprinciperna inom KBT är baserade på idén att psykologiska symtom är ett resultat av ohjälpsamma och felaktiga tanke- och beteendemönster, för att komma vidare behöver vi då granska dessa och öva på att göra annorlunda. I detta ingår även att nå en ökad förståelse för vad som motiverar andras beteende, att tillämpa problemlösningsstrategier för att lösa svåra situationer och att utveckla tron på din förmåga att hantera motgångar eller nå de mål du önskar. För att förändra ditt beteende behöver du exempelvis möta dina rädslor i stället för att undvika dem och utveckla strategier för att lugna ditt nervsystem. Vilka strategier just du behöver öva upp är individuellt. KBT fokuserar på vad som pågår i livet här och nu, viss information om det förflutna behövs, men prioritet är hur du ska utvecklas vidare på ett optimalt sätt för att hantera livet framåt.

Vi analyserar dina känslor, tankar och beteenden i olika situationer som du berättar om och reflekterar tillsammans runt hur du kan förändra dessa. Detta kan exempelvis innebära att utveckla din förmåga att se skillnad på tankar och känslor för att skapa en rationell och positiv inre dialog. Målet i KBT är att du ska få med dig konkreta verktyg för att på sikt bli din egen terapeut. Därför får du på egen hand öva på det som vi kommer överens om mellan sessionerna. När du gör annorlunda kommer det bli annorlunda.

Om mig

Om du väljer att anförtro mig med privilegiet att slå dig följe en bit på din livsresa kanske du vill veta lite mer om mig.