Michaela Darliden

Samtalsterapeut

KBT och PDT

Om du söker en terapeut har du antagligen nått en punkt i livet då du av någon anledning behöver en förändring eller känner att du behöver hjälp med situationen du befinner dig i. Tillsammans kan vi utforska hur nya förutsättningar kan skapas och ta reda på hur du vill utvecklas.

Min terapeutstil är relationell och baserad på ett nyfiket och empatiskt lyssnande. Vi utgår från arbetssättet kollaborativ empirism vilket innebär att vi samarbetar aktivt i terapirummet för att du ska nå den utveckling och förändring du önskar. Du är experten på ditt liv och jag
bidrar med min kunskap. En värme och uppriktighet i terapirummet är lika viktigt för terapiprocessen som en gedigen utbildning. Förändring är en komplex process – jag finns med dig längs vägen.

Anledningar att söka terapi

Med hjälp av evidensbaserade psykoterapeutiska metoder kan du få hjälp med symtom som:

 • oro
 • ångest
 • nedstämdhet
 • depression
 • stress
 • självkritik
 • otrygg anknytning
 • relationsproblem
 • låg självkänsla
 • medberoende
 • skam
 • livskris
 • trauma
 • separation
 • ensamhet
 • sorgbearbetning

Jag arbetar integrativt, vilket innebär att jag tillämpar kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi för att anpassa behandlingsformen efter de psykiska symtom som just du upplever. Tillsammans undersöker vi vad du behöver för att läka, nå ett ökat välbefinnande och leva ditt liv fullt ut. Detta omfattar bland annat att få fatt i vad som är meningsfullt i ditt liv och att ta sikte mot en värderad riktning i linje med det.

Hur det går till

I det första samtalet beskriver du din situation och vad du önskar få hjälp med i samtalsterapin. Därefter avgör vi om det finns rätt förutsättningar för oss att jobba tillsammans. Utifrån dina behov kan du sedan välja en längre behandling eller ett färre antal samtal. Välkommen att höra av dig.

Om mig

Om du väljer att anförtro mig med privilegiet att slå dig följe en bit på din livsresa kanske du vill veta lite mer om mig.

 

Psykoterapi – metod och teori

Det finns både likheter och skillnader mellan de psykoterapeutiska metoderna PDT och KBT, de går att kombinera i en integrativ terapiform eller tillämpas var för sig.

Min mottagning finns i Vasastan i Stockholm

Förändring är en komplex process –
jag finns med dig längs vägen.