Om mig

Michaela Darliden

PDT och KBT-terapeut samt beteendevetare med fördjupning i psykologi. Psykoterapin bedrivs under handledning och med tystnadsplikt.

Jag arbetar på svenska och engelska.

Hej!

Jag har alltid haft ett starkt intresse för vad det innebär att vara människa. Hur förvaltar vi vår tid på jorden?

Hur tar vi vara på det vi har att vara tacksamma för, som till exempel våra styrkor, relationer och det som är meningsfullt? Hur hanterar vi de utmaningar som också är en oundviklig del av människans existens? Den här typen av frågor bär jag med mig och fascineras av.

Det är både intressant och givande med psykologiska teorier som förklarar mänskligt beteende. Genom dem kan vi få kunskap om vilka faktorer som kan åstadkomma och bibehålla till exempel ångest eller nedstämdhet och vad vi behöver för att ha ett mående i balans.

Mina utbildningar och erfarenheter har olika betydelse för mitt arbete som terapeut. Jag har en bakgrund som skådespelare vilket bidragit till en kunskap om och lyhördhet för kroppen och dess känslouttryck. Mitt arbete inom psykiatrin och på en kvinnojour har bidragit till en beredskap att finnas där när det gör som mest ont. Jag bär med mig ett intersektionellt perspektiv i mitt möte med klienter som har erfarenheter av att ha blivit marginaliserade och ojämlikt behandlade utifrån kategorier som exempelvis kön, etnicitet, klass, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.

Som beteendevetare och samtalsterapeut med en integrativ utbildning tillämpar jag KBT såväl som psykodynamisk terapi beroende på klientens behov.

Idag finns jag på min samtalsmottagning och på en gymnasieskola där jag är kurator. Det är meningsfullt att arbeta med unga som står inför livet och fortfarande har möjligheten att reflektera över och påverka hur de vill leva och utvecklas. För dem handlar det om vilket narrativ de skapar om sig själva och sin framtid.

Som vuxen kan terapi vara minst lika viktigt då det handlar om din berättelse runt livet som redan hänt dig, den du är – och vilka möjligheter som fortfarande finns kvar.

Utbildning

  • Grundläggande psykoterapiutbildning, Högskolan Sapu, Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling
  • Beteendevetarprogrammet med en Fil. kand i psykologi, Mälardalens Universitet
  • Grundläggande utbildning i Genusvetenskap, Södertörns Högskola
  • Grundkurs i traumamedveten omsorg, Röda korsets högskola
  • Teaterhögskola, The Neighborhood Playhouse School of the Theatre i New York

Kandidatuppsats om destruktiva kärleksrelationer

Utifrån mitt möte med utsatta kvinnor

”Another persons concern – this is a major component of the healing connection. The therapist takes the position of involved acceptance and of the one that is holding the hope, to be the compassionate inner representation of another person while the patient builds a new inner capacity for a compassionate sense of self.”

 Professor Leigh McCullough